Navigace

Obsah

Elektronická podatelna Obecního úřadu Vrbice

Na základě nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, zveřejňuje tímto Obec Vrbice adresu své elektronické podatelny:

posta@obec-vrbice.cz

Tato elektronická podatelna  je určena pro příjem veškerých elektronických zpráv doručovaných obecnímu úřadu Vrbice.

Technické parametry

Právní předpisy

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení. Üřad zasílá datovou zprávu o doručení v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí souvisejících s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán. Datová zpráva je vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor potvrzení přijetí

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Renata Ptáčková

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.
Kontaktní adresa*:    
     
     
 
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 

Poznámka:
1)*Stačí vyplnit pouze jeden z uvedených kontaktů