Navigace

Obsah

   Organizační struktura úřadu

     Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy

     Starostka obce :   Evženie Štěpánová  kterému jsou podřízeni:

      místostarosta:    Jiří Sojka               

   Zastupitelstvo

     Obec má zastupitelstvo zvolené při ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 8.4.2019
     Seznam zastupitelů:

      Ján Hebert

      Kateřina Součková

      Jiří Kaucký

     Václav Petříček

     Jaroslav Pavlíček

     Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

   Složení výborů a komisí

      Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

      Kontrolní výbor:

     předseda:    Jaroslav Pavlíček

     členové:       Ján Hebert , Václav Petříček   

      Finanční výbor:

     předseda:    Kateřina Součková

     členové :      Jiří Kaucký , Zdeňka Palasová