Navigace

Obsah

   Organizační struktura úřadu

     Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy

     Starosta obce :   Jiří Sojka  kterému jsou podřízeni:

 

      Václav Petříček                                   místostarosta

       

 

   Zastupitelstvo

     Obec má zastupitelstvo zvolené při ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018


     Seznam zastupitelů:

       Helena Holubová

       Lucie Vidiečanová

Zastupitelstvo obce je neusnášeníschopné.

    Složení výborů a komisí

      Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

      Kontrolní výbor:

     

 

      Finanční výbor: